Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Komunikacijski sustavi (173775)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 15
Auditorne vježbe 15
Izvođač predavanja
doc. dr. sc. Lucija Blašković
Izvođač vježbi
doc. dr. sc. Dubravka Mandušić
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Lucija Blašković
doc. dr. sc. Lucija Blašković

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -