Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Napredni sustavi istraživanja u entomologiji (201053)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Darija Lemić
doc. dr. sc. Darija Lemić

Vrsta predmeta