Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Ponašanje potrošača i marketinška istraživanja na tržištu hrane (173825)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Damir Kovačić
prof. dr. sc. Damir Kovačić

Vrsta predmeta