Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Proizvodni procesi u posliježetvenoj tehnologiji (173841)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 10
Auditorne vježbe 10
Seminar 10
Izvođač predavanja
prof. dr. sc. Tajana Krička
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Izvođač seminara
prof. dr. sc. Neven Voća
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

prof. dr. sc. Tajana Krička
prof. dr. sc. Tajana Krička

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Oblici nastave

 • Laboratorijske vježbe
 • Predavanja
 • Seminari

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -