Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Teorija krajobraza i krajobraznog planiranja (173848)

ECTS bodovi 6.00
Engleski jezik R1
Sati nastave 30
Predavanja 5
Seminar 25
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

doc. dr. sc. Sonja Butula
doc. dr. sc. Sonja Butula

Opis predmeta

-Cilj modula je upoznati doktorande s teorijskim osnovama krajobraznog planiranja. Definicije krajobraza, Struktura korištenja i namjene površina-krajobraza, Poimanje krajobraza, Divergentnost interesa u krajobrazu, etika prirode, Modeli u prostornom planiranju, Uloga civilnog društva u planiranju prostora

Vrsta predmeta

Opće kompetencije

Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet: prethodno znanje o procesima prostornog planiranja u kojima su uključeni aspekti zaštite prostora i krajobraza

Oblici nastave

 • Konzultacije
  1.Poimanje i definicije krajobraza i krajobraznog planiranja 2.Divergentnost interesa u krajobrazu 3.Teorijske osnove krajobraznog planiranja 4.Instrumenti zaštite kvaliteta/vrijednosti krajobraza iz planerske perspektive 5. Administrativni sustav i krajobrazno planiranje
 • Predavanja
  1.Poimanje i definicije krajobraza i krajobraznog planiranja 2.Divergentnost interesa u krajobrazu 3.Teorijske osnove krajobraznog planiranja 4.Instrumenti zaštite kvaliteta/vrijednosti krajobraza iz planerske perspektive 5. Administrativni sustav i krajobrazno planiranje
 • Seminari
  1.Poimanje i definicije krajobraza i krajobraznog planiranja 2.Divergentnost interesa u krajobrazu 3.Teorijske osnove krajobraznog planiranja 4.Instrumenti zaštite kvaliteta/vrijednosti krajobraza iz planerske perspektive 5. Administrativni sustav i krajobrazno planiranje

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
integrirati zaštitu krajobraza ne samo kao stručni, već i društveni problem;
argumentirano razmišljati o mogućim pristupima u rješavanju prostornih problema na relaciji zaštita-razvoj;
integrirati zaštitno–okolišne kriterije u planerski postupak i druge (zakonom predviđene) instrumente zaštite krajobraza;
razumijevati teoriju i iskustvo u praksi te kritički vrednovati sklad/nesklad između teoretskih načela i praktičnog djelovanja
eseji i seminarski radovi

Način rada

Obaveze nastavnika

konzulatacije

Obaveze studenta

proučavanje nastavnih cjelina kroz izabranu literaturu, konzultacije i samostalne zadatke (esej, seminar).

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -

Obvezna literatura

 1. D.W.MEINIG.1979. THE INTERPRETATION OF ORDINARY LANDSCAPES., OXFORD
  GLOSAR KLJUČNIH IZRAZA KORIŠTENIH U POLITIKAMA PROSTORNOG RAZVOJA U EUROPI, CEMAT Stasbourg 2000
  Marušič, I. 2002. Some observations regarding the education of landscape architects for the 21st century. Landscape and urban planning, 60(2): 95-103
  Taylor, P.W. 1986. Respect for Nature: A Theory of Environmental Ethics. Princeton Univ. Press. New York. Poglavlje 6
  Forster, N. 2002. Ecological Planning: a Historical and Comparative Synthesis. John Hopkins University Press. Baltimore
  Chechile, R. A. i S. Carlisle (eds), 1991. Environmental Decision Making: A Multidisciplinary Perspective. Van Nostrand Reinhold. New York. poglavlja 1., 9