Doktorski Odbor PDSD Dokumenti PDS Procedura odbora PDSD Obrasci DR.SC. Poljoprivredne znanosti Info Popis modula Specijalistički Ribarstvo Program Stočarstvo Program Dokumenti Fitomedicina Program Dan doktorata Kontakt

Upravljanje čimbenicima proizvodnje povrća u zaštićenim prostorima (173776)

ECTS bodovi 6.00
Sati nastave 30
Predavanja 16
Auditorne vježbe 6
Seminar 8
Izvođač predavanja
izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
prof. dr. sc. Stjepan Pliestić
doc. dr. sc. Marko Petek
prof. dr. sc. Gabrijel Ondrašek
Izvođač vježbi
izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
Izvođač seminara
izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
Ocjenjivanje

Nositelj predmeta

izv. prof. dr. sc. Božidar Benko
izv. prof. dr. sc. Božidar Benko

Opis predmeta

-

Vrsta predmeta

Tjedni plan nastave

 1. -
 2. -
 3. -
 4. -
 5. -
 6. -
 7. -
 8. -
 9. -
 10. -
 11. -
 12. -
 13. -
 14. -
 15. -