Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Povrćarstvo (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Hortikultura usmjerenje Povrćarstvo je generiranje educiranih, odgovornih stručnjaka sposobnih za rad na različitim poslovima iz domene suvremene proizvodnje povrća. Atraktivan nastavni program te primjena modernih metoda i tehnika poučavanja omogućuju studentima razvoj općih i područno specifičnih kompetencija koje su neophodni instrumenti za aktivno rješavanje mnogih izazova i brzih promjena u suvremenoj proizvodnji povrća koje donose tehnološke inovacije na globalnoj razini, rastuća potražnja tržišta za kvalitetnim povrćem te načela sigurnosti hrane i zaštite okoliša. Integriranjem nastave, istraživanja i prakse studenti su po završetku studija osposobljeni za samostalno upravljanje tehnološkim procesima proizvodnje povrća, gljiva, aromatičnog i ljekovitog bilja u integriranim, ekološkim i hidroponskim sustavima, na otvorenom i u zaštićenom prostoru, uz racionalno i ekonomski opravdano korištenje prirodnih resursa. Također, osposobljeni su za obrazovni rad na srednjim i visokim učilištima, istraživački rad na visokim učilištima i znanstvenim institutima, nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju iz biotehničkog znanstvenog područja, obavljanje složenih zadataka u savjetodavnim i službama za kontrolu poljoprivrednih proizvoda, državnoj upravi te gospodarskim subjektima za proizvodnju, doradu i promet sjemena, sadnog materijala, svježeg i prerađenog povrća, aromatičnog i ljekovitog bilja.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Biološki i ekološki čimbenici uzgoja povrća (144456)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
1.
6.00 Organsko-biološka proizvodnja povrća (144406)
Žutić, I.
R1 60
(36+12+12)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 8.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena tehnologija uzgoja povrća (26742)
Toth, N.
R1 60
(24+28+8)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14472
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Oplemenjivanje vrtlarskih kultura (144320)
Bolarić, S.
R1 60
(36+22+2)
2.
6.00 Zaštićeni prostori (144006)
Benko, B.
R1 60
(28+20+12)
2.
6.00 Ishrana bilja u zaštićenim prostorima (144084)
Čoga, L.
R1 60
(30+24+6)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Kvaliteta voća, povrća i prerađevina (26271)
Dobričević, N.
R1 60
(28+26+6)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14473 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnološki postupci obrade hortikulturnih sirovina (86027)
Voća, S.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
6.00 Oplemenjivanje na otpornost na štetočinje i abiotske stresove (144321)
Bolarić, S.
R1 60
(39+20+1)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Povrćarstvo (144466)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Povrćarstvo (144467)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14474
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Agrobiotopi zaštićenih prostora (144460)
Benko, B.
R1 30
(14+12+4)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
6.00 Fiziološki procesi ubranog voća i povrća (144468)
Dobričević, N.
R1 60
(20+28+12)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14475 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Korjenasto-gomoljaste kulture (144329)
Pospišil, M.
R1 60
(40+10+10)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada jestivih i ljekovitih gljiva (169414)
Širić, I.
R1 60
(40+14+6)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Povrćarstvo (169290)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14476 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Proizvodnja sjemena povrća (144470)
Žutić, I.
R1 30
(14+14+2)
4.
3.00 Štetočinje povrća (157345)
Kaliterna, J.
R1 30
(24+6+0)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.