Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Proizvodnja i prerada mlijeka (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj diplomskog studija Proizvodnja i prerada mlijeka je nastavnim procesom i nastavnim sadržajem omogućiti studentima stjecanje kompetencija potrebnih za rad na različitim poslovima u području mljekarstva. Nakon uspješno završenog studija kompetencije studenata definirane specifičnim ciljem ogledaju se kroz slijedeće sposobnosti: prepoznavanja problema i predlaganja društveno i etički odgovornih rješenja u područjima koja uključuju sustav proizvodnje mlijeka, tehnologiju prerade mlijeka, sustav osiguranja kvalitete proizvodnje mlijeka i mliječnih proizvoda, primijene stečenih znanja i vještina u novim ili nepoznatim situacijama u širem području mljekarske struke, stjecanja novih znanstvenih spoznaja i prilagodbe stečenih znanja i vještina za stvaranje novih ideja potrebnih za ravnopravno sudjelovanje u timskom radu u procesima razvoja novih tehnologija i proizvoda, korištenja stečenih znanja i vještine za rad na poslovima rukovođenja u proizvodnom pogonu ili kontrolnim laboratorijima ili tijelima državnog sustava kontrole hrane, planiranja, organiziranja i vođenja proizvodnje mlijeka na farmi i u industrijskim uvjetima tehnologije proizvodnje konzumnog mlijeka, fermentiranih mlijeka, vrhnja, maslaca i sira, integracije pojedinih segmenata proizvodnje i prerade mlijeka u jedinstvenu gospodarski opravdanu cjelinu. Također, specifični cilj osigurava završenim studentima razinu znanja i vještina iz područja mljekarstva nužnih za: samozapošljavanje, poslove stručnog suradnika u poljoprivrednim savjetodavnim službama, istraživačkim ustanovama, tijelima državne poljoprivredne uprave i cjeloživotno obrazovanje i/ili nastavak školovanja na trećoj razini studija.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka proizvodnje i prerade mlijeka
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Biologija laktacije (144558)
Salajpal, K.
R1 30
(25+5+0)
1.
6.00 Hranidba preživača (144503)
Grbeša, D.
R1 60
(38+18+4)
1.
3.00 Biokemija - odabrana poglavlja (26142)
Jalšenjak, N.
R1 30
(30+0+0)
1.
6.00 Kemija i fizika mlijeka (169504)
Antunac, N.
R1 60
(30+26+4)
1.
6.00 Mljekarska mikrobiologija (144559)
Samaržija, D.
R1 60
(30+20+10)
1.
6.00 Biometrika i planiranje istraživanja na životinjama (144441)
Kapš, M.
R1 60
(30+30+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 26.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Sirarstvo (169506)
Kalit, S.
R2 60
(36+16+8)
2.
6.00 Biokemija i tehnologija zrenja sireva (169505)
Kalit, S.
R2 60
(40+16+4)
2.
6.00 Proizvodnja ovčjeg i kozjeg mlijeka (144512)
Prpić, Z.
R1 60
(40+14+6)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
6.00 Proizvodnja kravljeg mlijeka (144560)
Ivanković, A.
R1 60
(47+5+8)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14500 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Izvorne pasmine i njihova zaštita (157048)
Mioč, B.
R1 60
(48+8+4)
2.
6.00 Sigurnost hrane (169206)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(32+18+10)
2.
6.00 Europska unija i zajednička poljoprivredna politika (26190)
Franić, R.
R1 60
(24+8+28)
2.
6.00 Tehnika proizvodnje hrane za životinje (144506)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
2.
6.00 Upravljanje troškovima u agrobiznisu (87427)
Grgić, Z.
R1 60
(30+16+14)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Fermentirana mlijeka (169507)
Samaržija, D.
R1 60
(32+18+10)
3.
3.00 Stručni projekt-Proizvodnja i prerada mlijeka (144566)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Proizvodnja i prerada mlijeka (144565)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14501
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tehnologije i tehnički procesi u proizvodnji mlijeka i mesa (26742)
Salajpal, K.
R1 60
(38+22+0)
3.
6.00 Zdravstveni aspekti proizvodnje mesa i mlijeka (98398)
Kostelić, A.
60
(40+20+0)
3.
6.00 Senzorno ocjenjivanje mlijeka i mliječnih proizvoda (185570)
Antunac, N.
R1 60
(22+26+12)
3.
6.00 Genotipovi i selekcija u proizvodnji mlijeka (169508)
Kelava Ugarković, N.
R1 60
(32+20+8)
3.
6.00 Tehnologija proizvodnje vrhnja, maslaca i mliječnih deserata (185571)
Dolenčić Špehar, I.
R1 60
(42+8+10)
3.
6.00 Tehnologija proizvodnje sladoleda (185572)
Tudor Kalit, M.
R1 60
(38+18+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14503 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Poljoprivredno savjetodavstvo i komunikacije (132885)
Žutinić, Đ.
R1 60
(28+12+20)
3.
6.00 Ruralni turizam (116651)
Cerjak, M.
R2 60
(28+12+20)
3.
6.00 Laboratorijska tehnologija (169202)
Mikulec, N.
R1 60
(28+28+4)
3.
6.00 Proizvodnja mlijeka i mesa kopitara (144553)
Ramljak, J.
R1 60
(40+14+6)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Proizvodnja i prerada mlijeka (169304)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14502 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Marketing u poljoprivredi (132889)
Kovačić, D.
R1 60
(41+0+19)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.