Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Ukrasno bilje (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Kroz suvremeni nastavni proces omogućit će se studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama, teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području proizvodnje, podizanja, njege i održavanja ukrasnog bilja. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova botanike, fiziologije bilja, ishrane bilja, genetike, oplemenjivanja bilja, sjemenarstva i rasadničarstva, zaštite bilja, međuodonsa čovjek – biljka, biljka – okoliš, koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima te za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, želimo ih osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova proizvodnje, podizanja, održavanja i njege javnih i privatnih zelenih površina unutar velikog broja stručnih i znanstvenih institucija, komunalnih poduzeća, a u gospodarskom sektoru kod proizvođača i distributera sjemena i sadnog materijala ukrasnog bilja, gospodarskim subjektima koji se bave proizvodnjom biljnih vrsta za različite namjene te u savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
6.00 Fiziološki aspekti uzgoja cvjećarskih kultura (157403)
Prebeg, T.
R1 60
(44+8+8)
1.
6.00 Okolišni čimbenici u ukrasnoj hortikulturi (144492)
Prebeg, T.
R1 60
(46+8+6)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 14.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Cvjećarstvo 2 (144493)
Han Dovedan, I.
R1 60
(20+14+26)
2.
6.00 Parkovna dendrologija 2 (144030)
Židovec, V.
R2 60
(15+25+20)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14485
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 12.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Trajnice u sustavu gradskog zelenila (157185)
Han Dovedan, I.
R1 60
(24+10+26)
2.
6.00 Ukrasne biljne vrste ruralnih vrtova (26482)
Židovec, V.
R2 60
(30+16+14)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14486 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Očuvanje biljnih genetskih izvora (144328)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
3.00 Principi i metode determinacije biljaka (26721)
Britvec, M.
R1 30
(8+20+2)
2.
3.00 Eksperimentalni dizajn (144088)
Gunjača, J.
R1 30
(15+11+4)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručni projekt-Ukrasno bilje (144500)
30
(0+0+0)
3.
3.00 Stručna praksa-Ukrasno bilje (144499)
90
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14487
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: najmanje 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Hidroponski uzgoj povrća i cvijeća (144469)
Benko, B.
R1 30
(14+14+2)
3.
3.00 Uređenje interijera biljem (144497)
Židovec, V.
R2 30
(10+12+8)
3.
3.00 Uvod u hortikulturnu terapiju (133172)
Poje, M.
R1 30
(10+14+6)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14488 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.
6.00 Proizvodnja jagodastog voća (144464)
Duralija, B.
R1 60
(20+28+12)
3.
3.00 Dorada hortikulturnih sirovina za dekorativnu primjenu (144496)
Voća, S.
R1 30
(14+12+4)
3.
6.00 Oplemenjivanje biljnih vrsta za ornamentalnu primjenu (169291)
Vokurka, A.
R1 60
(36+12+12)
3.
6.00 Samoniklo voće (144488)
Duralija, B.
R1 60
(28+24+8)
3.
3.00 Ukrasne voćne vrste (144495)
Skendrović Babojelić, M.
R2 30
(22+4+4)
3.
6.00 Samonikle biljne vrste i uporabna vrijednost (144465)
Dujmović Purgar, D.
R1 60
(36+16+8)
3.
6.00 Tehnologija dorade i skladištenja cvijeća (144498)
Krička, T.
R1 60
(44+12+4)
3.
6.00 Proizvodnja i prerada ljekovitih i aromatičnih kultura (144335)
Grdiša, M.
R1 60
(44+8+8)
3.
6.00 Bolesti ukrasnog bilja (116672)
Kaliterna, J.
R1 60
(30+18+12)
3.
6.00 Gospodarenje melioracijskim sustavima (144094)
Šimunić, I.
R1 60
(40+16+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Ukrasno bilje (169292)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14489 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
4.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.