Studijski program INTER-EnAgro Akademski kalendar Raspored nastave Ispitni rokovi Dokumenti Stručna praksa Stručni projekt Diplomski rad

Vinogradarstvo i vinarstvo (120.00 ECTS)

Cilj studijskog programa

Cilj studijskog programa je kroz suvremeni nastavni proces omogućiti studentima stjecanje generičkih i područno specifičnih kompetencija koje su zasnovane na suvremenim znanstvenim spoznajama i teže postizanju ciljeva održivog razvoja, a potrebne su za rad na različitim poslovima u području vinogradarstva i vinarstva. Cilj je osposobiti studente za sudjelovanje u istraživanjima znanstvenih osnova biologije i ekologije vinove loze, ampelografije, enokemije i mikrobiologije te tehnologije proizvodnje grožđa i vina koja se provode u visokoškolskim ustanovama i znanstvenim institutima, kao i za nastavak znanstvenog usavršavanja na doktorskom studiju. Također, studente se žele osposobiti za samozapošljavanje i za vođenje raznovrsnih poslova u proizvodnji grožđa, vina, loznog sadnog materija, enoloških sredstava i opreme te u stručnim institucijama i tijelima državne i lokalne uprave, državnim agencijama, savjetodavnim i distributivnim centrima i konzalting tvrtkama.

Akademski naziv

Magistar/magistra inženjer/inženjerka hortikulture
(mag. ing. agr.)

Ishodi učenja

1. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 30.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ampelografija (144472)
Maletić, E.
R1 60
(32+20+8)
1.
3.00 Biologija i ekologija vinove loze (26589)
Karoglan Kontić, J.
R2 30
(20+4+6)
1.
6.00 Principi i perspektive ishrane u hortikulturi (144455)
Herak Ćustić, M.
R2 60
(40+10+10)
1.
3.00 Tehnologija vina (144471)
Jeromel, A.
R1 30
(20+10+0)
1.
6.00 Osnove biometrike (144079)
Pecina, M.
R1 60
(30+18+12)
1.
6.00 Biljna biokemija (64679)
Jalšenjak, N.
R1 60
(52+8+0)
1.

2. semestar, 1. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 11.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Kemija mošta i vina (26250)
Jeromel, A.
R1 60
(40+20+0)
2.
3.00 Tehnologija proizvodnje grožđa (144473)
Kozina, B.
R1 30
(12+14+4)
2.
2.00 Diplomski rad-seminar (160350)
Pecina, M.
R1 20
(0+0+20)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14480
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 15.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Bolesti vinove loze (133165)
Vončina, D.
R1 60
(40+12+8)
2.
3.00 Ekološko vinogradarstvo (26174)
Karoglan Kontić, J.
R1 30
(22+6+2)
2.
6.00 Lozno rasadničarstvo (144475)
Maletić, E.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Maslinarstvo (144476)
Benčić, Đ.
R1 60
(30+25+5)
2.
3.00 Oplemenjivanje voćaka i vinove loze (133065)
Pejić, I.
R3 30
(18+8+4)
2.
3.00 Proizvodnja stolnog grožđa (169440)
Karoglan, M.
R2 30
(15+14+1)
2.
6.00 Suvremena proizvodnja aromatičnog i ljekovitog bilja (144459)
Žutić, I.
R1 60
(16+16+28)
2.
6.00 Programiranje i projektiranje sustava navodnjavanja (144457)
Romić, D.
R1 60
(36+18+6)
2.
6.00 Planiranje tehnike u podrumarstvu (169441)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
3.00 Biljna genetika (144318)
Barić, M.
R1 30
(20+10+0)
2.
3.00 Instrumentalne metode kemijske analize (169434)
Maslov Bandić, L.
R1 30
(10+20+0)
2.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14481 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Rijetka i ugrožena flora Hrvatske (26732)
Bogdanović, S.
R1 30
(8+20+2)
2.
6.00 Tehnika u uzgoju povrća i ukrasnog bilja (169435)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
2.
6.00 Molekularna raznolikost i evolucija (26667)
Šatović, Z.
R1 60
(40+12+8)
2.

3. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 6.00
@ Sati
nastave
Sem.
3.00 Stručna praksa-Vinogradarstvo i vinarstvo (144481)
90
(0+0+0)
3.
3.00 Stručni projekt-Vinogradarstvo i vinarstvo (144482)
30
(0+0+0)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14482
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 18.00
@ Sati
nastave
Sem.
6.00 Biljna biotehnologija (87430)
Kereša, S.
R1 60
(46+8+6)
3.
6.00 Fitofarmacija u hortikulturi (144462)
Mešić, A.
R1 60
(45+11+4)
3.
3.00 Kakvoća rakija od grožđa i drugog voća (169442)
Mihaljević Žulj, M.
R1 30
(8+16+6)
3.
3.00 Senzorna svojstva i ocjenjivanje vina (169443)
Jeromel, A.
R1 30
(10+20+0)
3.
6.00 Vinogradarstvo i vina svijeta (144479)
Preiner, D.
R3 60
(36+12+12)
3.
3.00 Znanstvena dostignuća u vinogradarstvu i vinarstvu (144480)
Preiner, D.
R2 30
(20+4+6)
3.
6.00 Tehnika u voćarstvu i vinogradarstvu (169444)
Sito, S.
R1 60
(35+15+10)
3.
3.00 Načela integrirane zaštite bilja (144404)
Barić, B.
R1 30
(18+8+4)
3.
3.00 Engleski jezik ll (144579)
Miholjančan, T.
R3 30
(15+15+0)
3.
6.00 Menadžment malih i srednjih poduzeća u agrobiznisu (144068)
Juračak, J.
R1 60
(24+20+16)
3.
3.00 Fiziologija dozrijevanja grožđa (185567)
Andabaka, Ž.
R2 30
(20+6+4)
3.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14483 @ Sati
nastave
Sem.
6.00 Ekološko maslinarstvo (144412)
Benčić, Đ.
R1 60
(36+16+8)
3.
3.00 GIS u ekologiji bilja (144461)
Ljubičić, I.
R1 30
(20+8+2)
3.

4. semestar, 2. godina

ECTS  Obvezni predmet
    => Broj ECTS bodova koje je potrebno odabrati: 28.00
@ Sati
nastave
Sem.
28.00 Diplomski rad-Hortikultura/Vinogradarstvo i vinarstvo (169294)
0
(0+0+0)
4.
ECTS  Izborni predmet: Grupa 14484 @ Sati
nastave
Sem.
3.00 Primijenjena analiza podataka (144099)
Pecina, M.
R1 30
(14+8+8)
4.
6.00 Primijenjena analiza prostornih podataka u R-u (169285)
Safner, T.; Šalamon, D.
R1 60
(30+26+4)
4.