Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mikrobiota buraga i fecesa divljih preživača: longitudinalni odnos dobrobiti životinje i širenja patogenih bakterija

Naziv natječaja: Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 7 529,00 HRK

Financirani iznos: 7 529,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2016.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Ugovaratelj

izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet