Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mjesto i uloga informatike u razvitku poljodjelskih sustava: primjer Hrvatske

Naziv natječaja: 178-0000000-3589

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2019.

Suradnici

doc. dr. sc. Dubravka Mandušić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Lucija Blašković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Vitomir Grbavac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet