Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj poljoprivrede na onečišćenje tla i voda

Naziv natječaja: 178-0222882-2686

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 264 322,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Aleksandra Bensa
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Zdravka Sever Štrukil, dipl. ing.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Lepomir Čoga
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet