Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Ekološki prihvatljivo gospodarenje organskim gnojivima u proizvodnji krme

Naziv natječaja: 178-1780458-0411

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 430 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Marina Vranić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Goran Perčulija

Mladen Knežević

prof. dr. sc. Josip Leto
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet