Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hranidbena, antioksidativna i prebiotička svojstva kukuruza za domaće životinje

Naziv natječaja: 178-1780496-0368

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 258 667,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Darko Grbeša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Jasna Pintar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Stjepan Mužic
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Kristina Kljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Goran Kiš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Dalibor Bedeković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet