Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Unutarsortna raznolikost vinove loze i unaprjeđenje klonske selekcije

Naziv natječaja: 178-1781844-2758

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 27 083,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Edi Maletić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Pavica Tupajić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Domagoj Stupić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Preiner
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Zvjezdana Marković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Jasminka Karoglan Kontić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marko Karoglan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Željko Andabaka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet