Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

SREDOZEMNI KRAJOBRAZ KAO ČIMBENIK IDENTITETA HRVATSKE njegova zaštita i razvoj

Naziv natječaja: 178-2693084-2141

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 487 665,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Branka Aničić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Petra Pereković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ines Hrdalo
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Goran Andlar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet