Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Aplikacija mikrobnih kultura u cilju unapređenja tehnologije proizvodnje tradicionalnih kobasica od divlje svinje

Naziv natječaja: 12. VIP natječaj

Izvor financiranja: VIP - Vijeće za istraživanja u poljoprivredi

Ukupna vrijednost: 55 000,00 HRK

Financirani iznos: 55 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 07. 2014.

Završetak provedbe: 01. 07. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Mirna Mrkonjić Fuka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet