Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Održivi sustavi proizvodnje i korištenja ratarskih kultura

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 33 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Suradnici

dr. sc. Dario Jareš
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Tatjana Prebeg
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet