Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Optimizacija tempereture toplinske obrade mlijeka za proizvodnju ovčjeg jogurta

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 36 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Dubravka Samaržija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Šimun Zamberlin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Jasminka Špoljarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Iva Dolenčić Špehar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nataša Mikulec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Milna Tudor Kalit
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Samir Kalit
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Antunac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet