Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

The Comparative Study od Genus Cobitis from Croatia and China based on Morphological and Genetic Analysis

Naziv natječaja: Ugovor o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 60 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Tea Tomljanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet