Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Primjena molekularno-genetičkih metoda u analizi agrobioraznolikosti i oplemenjivanju poljoprivrednog bilja

Naziv natječaja: Natječaj za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Izvor financiranja: Sveučilište u Zagrebu

Ukupna vrijednost: 70 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 10. 2013.

Završetak provedbe: 30. 06. 2014.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivan Pejić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Ana Lovrić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Maja Žulj Mihaljević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Silvio Šimon
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marija Pecina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Hrvoje Šarčević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet