Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Izrada agroekoloških analiza stanja tla na prostorima rudarskih objekata

Naziv natječaja: INA - industrija nafte d.d.

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 187 500,00 HRK

Financirani iznos: 187 500,00 HRK

Početak provedbe: 01. 09. 2016.

Završetak provedbe: 01. 09. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Marija Galić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Igor Bogunović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet