Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Utjecaj hibrida kukuruza na proizvodnu kvalitetu kod peradi

Naziv natječaja: Bc Institut za oplemenjivanje i proizvodnju bilja d.d.

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 22 500,00 HRK

Financirani iznos: 25 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 02. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

prof. dr. sc. Zlatko Janječić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet