Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Projekt krajobraznog oblikovanja parka KBC Rijeka na k.č. 3188, k.o. Stari Grad, Rijeka (idejni do glavni projekt)

Naziv natječaja: Takeda pharmaceuticals Croatia d.o.o.

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Ukupna vrijednost: 37 500,00 HRK

Financirani iznos: 37 500,00 HRK

Početak provedbe: 15. 03. 2017.

Završetak provedbe: 31. 12. 2017.

Voditelji

doc. dr. sc. Iva Rechner Dika
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet