Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Pre em i post em primjena herbicida IFT+TCM+CSA u kukuruzu

Naziv natječaja: SYNGENTA AGRO d.o.o.

Izvor financiranja: Suradnja s gospodarstvom

Početak provedbe: 01. 01. 2019.

Završetak provedbe: 31. 12. 2019.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Josip Lakić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Valentina Šoštarčić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet