AGRICULTURAE CONSPECTUS SCIENTIFICUS

VOLUME 64, No. 1, 1999

CONTENTSMilan MACELJSKI

Pioneer Research into Biological Pest Control
Done in Zagreb in the Period 1927-1932

Pionirska istraživanja biološkog suzbijanja štetnika
provedena u Zagrebu u razdoblju 1927.-1932

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_01.PDF - 247 KB  ||Anđelko VRSALJKO

The Dynamic of Growth of Almond Fruit cv. Ferragnes,
Accumulation of Dry Matter, Sugars and Fat

Dinamika rasta ploda bajama cv. Ferragnes,
nakupljanje suhe tvari, šećera i masti

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_04.PDF - 448 KB  ||


Đurđica ŽUTINIĆ

Aspirations of the Pupilsand the Students of Agricultural
Schools and Faculties towards Family Farming in Croatia

Profesionalna orijentacija učenika i studenata poljoprivrednih
škola i fakulteta prema obiteljskoj poljoprivredi

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_03.PDF - 319 KB  ||
Jasminka BUTORAC

Components of Genetic Variance of Leaf Parameters
in Burley Tobacco

Komponente genetske varijance parametara lista duhana tipa burley

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_04.PDF - 316 KB  ||
Ernő KOVÁCS, András CSITE

Modernisation of the Rural Regions
at the Treshold of the Millennium in Hungary

Modernizacija ruralnih područja u Mađarskoj na pragu tisućljeća

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_05.PDF - 294 KB  ||Dragutin DOLANJSKI, Dragutin PETOŠIĆ, Ivo STRIČEVIĆ

Groundwater Dynamics in Part of the Sava River Valley
Dinamika podzemnih voda na dijelu Srednje Posavine

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_06.PDF - 503 KB  ||Marijan POSAVI, Miroslav KAPŠ, Ino ČURIK i Aleksandar KLJUJEV

Heritability Estimates of Type Traits
Scored by Linear Scoring "System '97"

Procjena heritabiliteta za svojstva vanjštine
linerano ocijenjenih metodom "System '97"i

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_07.PDF - 318 KB  ||Péter URFI, Péter MOLNÁR, Ernő KOVÁCS

Social and Economic Reasons for Changed Approach
to the Use of Chemical Fertilizers in Hungary

Socijalni i gospodarski razlozi promjene mišljenja
o upotrebi mineralnih gnojiva u Mađarskoj

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_08.PDF - 397 KB  ||
Julijo MARTINČIĆ, Milutin BEDE, Vlado GUBERAC, Sonja MARIĆ

Grain Yield of New Winter Wheat Cultivars
in Correlation with Different Sowing Rates

Urod zrna novih kultivara ozime pšenice
u suodnosu s različitom normom sjetve

||  Summary  |  Sažetak   |  Full text - ACS64_09.PDF - 283 KB  ||In memoriam

Prof. dr. sc. Renata Pavlina
Profesorica genetike na Agronomskom fakultetu u Zagrebu

||  Full text - HTML  |  Full text - ACS64_INMEM_1.PDF - 160 KB  ||Send ACS your feedback!

Copyright © ACS-Agriculturae Conspectus Scientificus 1998-1999.
All rights reserved.
ACS design: Dragan Tupajic