Print

Financijski menadžment u agrobiznisu (78530)

Course coordinator

Course description

Studenti će biti upoznati s temeljnim koncepcijama financijskog managementa, financijskom analizom, financijskom prognozom, odlučivanjem o dugoročnim kapitalnim ulaganjima, temeljnim obilježjima poslovnih financija, ključnim financijskim odlukama tvrtke, izvorima i upotrebi financijskih sredstava, pribavljanju financijskih sredstava i planiranju financijskih potreba, planiranju financijskog rasta, analizi odluka o kapitalnim investicijama, analizi izbora financiranja i analiza financijskog položaja poslovnog subjekta u agrobiznisu, analizi financijskih pokazatelja i dinamici financijskog sustava i poslovnoj poluzi.

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L1

E-learning: L1

Teaching hours: 30
Lectures: 20
Auditory exercises: 6
Seminar: 4

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60%
Good (3): 70%
Very good (4): 80%
Excellent (5): 93%

General competencies

Ovladati osnovnim znanjima i tehnikama financijskog menadžmenta u agrobiznisu.

Types of instruction

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja poslovnog organiziranja u agrobiznisu, financijskog okruženja poslovnog sustava, rizika i donošenja odluka o financiranju te financijske analize poslovanja. Vježbe se izvode u grupi.
 • Seminari
  vezani uz financijsku analizu poslovanja u agrobiznisu.

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
identificirati ciljeve financijskog menadžmenta Pismeni
usporediti ciljeve poslovanja različitih poslovnih subjekata Pismeni
argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima različitih oblika financiranja poslovnih sustava Pismeni
ustanoviti sustave ekonomsko-financijskih pokazatelja u gospodarstvu Pismeni
dizajnirati financiranje poslovanja

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Students' obligations

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 100% do 18
18-20
21-23
24-27
28-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
20 60 2
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 4 15 0,5
Kontinuirano pohađanje nastave 0% do 18
18-20
21-23
24-27
28-30
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
6 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Definicija, uloga i ciljevi financijskog menadžmenta
 2. Financijski menadžment i financijski menadžer, tijek gotovine i konkurentnost
 3. Oblici poslovnog organiziranja u agrobiznisu
 4. Ciljevi poslovanja poslovnog sustava u poljoprivredi
 5. Financijski sustav i posebnosti poljoprivrede, efikasnost i stabilnost financijskog sustava
 6. Kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje poduzeća u agrobiznisu, metode odabira izvora financiranja
 7. Raspodjela financijskog rezultata, ulaganja u materijalnu i financijsku imovinu
 8. Rizik i financijski menadžment, metode mjerenja rizika, CAPM model
 9. Pojam analize poslovanja, analize financiranja i likvidnosti poduzeća, pojam i struktura sredstava u poljoprivrednom poduzeću, analiza sredstava
 10. Pokazatelji financijske analize poslovanja, sustavi ekonomsko-financijskih pokazatelja
 11. Računalni modeli ocjene boniteta poslovanja, prilagodba agrobiznisu
 12. Poredbeni financijski izvještaj i postupak horizontalne financijske analize
 13. Strukturni financijski izvještaj i postupak vertikalne financijske analize
 14. Pojam i struktura sredstava u poljoprivrednom poduzeću
 15. Struktura sredstava u poduzeću, analiza strukture, korištenja, statike i dinamike fiksne imovine (osnovnih sredstava) i tekuće imovine (obrtnih sredstava)

Obligatory literature

 1. Van Horne,J. C., Wachowicz, Jr.J. M. (2002). Osnove financijskog menadžmenta, Mate d.o.o.
 2. Barry/Ellinger/Hopkin/Baker (2000). Financial Management in Agriculture. Danville, Illinis: Interstate Pulishers.
 3. Vidučić, Lj., Pepur, S., Šimić Šarić, M. (2015). Financijski menadžment, Zagreb
 4. Deželjin ,J., Vujić , V. (1995). Vlasništvo, poduzetništvo, management. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Zagreb: Alinea.
 5. Grgić, Zoran, Očić ,Vesna, Šakić Bobić, Branka (2015). Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, udžbenik, Zagreb

Recommended literature

 1. Vukičević, M. (2006). Financije poduzeća. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga.
 2. Brigham,E. F. (1992). Fundamentals of Financial Management. Fort Worth: The Dryden Press.
 3. Gittinger, J. Price (1982). Economic Analysis of Agricultural Projects. -2nd. ed. Baltimore & London : The John Hopkins University Press.
 4. Grgić, Z. (1998). Analiza poslovanja poljoprivrednog poduzeća: interna skripta za studente PE odsjeka Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Agronomski fakultet.
 5. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D. , Dalić, M. (1994). Poslovno odlučivanje, teorija i praksa donošenja odluka. Zagreb: Informator.

Similar course at related universities

 • Poduzetnički management, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Financial Econometrics, University of Hohenheim

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.