Print

Fondovi EU i ruralni razvoj (116612)

Course coordinator

Course description

Fondovi Europske unije služe kao instrumenti kojima se provode politike te asocijacije. Program ovog predmeta omogućuje studentima i studenticama da uz kombinaciju teoretskog dijela i praktičnog rada utvrde važnost i ulogu fondova u provođenju mjera zajedničkih politika EU (osobito poljoprivredne, ruralne, regionalne, tj. kohezijske, ribarstvene politike). Nadalje studenti-ce stječu znanja i vještine u uočavanju razvojnih mogućnosti hrvatskih regija i njihovih ruralnih područja, te determiniranju uloge administracije (Ministarstva, agencija, lokalnih vlasti) i nevladinih organizacija u primjeni mjera poljoprivredne, ruralne regionalne, ribarstvene i ostalih zajedničkih politika putem fondova EU.
Programski dijelovi modula su sljedeći:
Uvod u modul, osnovni dodirni elementi zajedničkih politika EU
Distribucija proračuna EU - objašnjenja
Deskripcija fondova
Potencijalni korisnici fondova-prava i obveze
Iskustva i lekcije državne i lokalne administracije u iskorištavanju EU fondova u Hrvatskoj
Mogućnosti hrvatskih regija i specifičnih ruralnih područja kroz raspoložive fondove
Seminarski radovi na temu fondova i prijava na natječaje
Polaganje ispita se vrši preko seminara i usmenog ispita

Type of course

ECTS: 3.00

English language: L2

E-learning: L2

Teaching hours: 30
Lectures: 16
Practicum: 2
Seminar: 12

Lecturer
Associate teacher for exercises
Associate teacher for seminars
Grading

Sufficient (2): 60-70%
Good (3): 71-80%
Very good (4): 81-90%
Excellent (5): 91-100%

Conditions for obtaining signature

Prisustvo na nastavi

Description

Dozvoljeno izostati 20% nastave

General competencies

Sposobnost uočavanja razvojnih mogućnosti regija i specifičnog ruralnog područja u kontekstu ciljeva Zajedničke poljoprivredne politike i ostalih dodirnih politika EU i sposobnost određenja odgovarajućeg instrumenata (fonda) kojima se razvoj može potaknuti sa stajališta Ministarstva, lokalne (samo)uprave ili udruge..

Types of instruction

 • Predavanja
  Interaktivna predavanja
 • Seminari
  Odabire se tema od interesa (fond EU i pripadajući natječaj) i usmeno prezentiraju rezultati istraživanja-mogućnosti kroz odabrani fond, dobri primjeri iz prakse i lekcije za Hrvatsku.
 • Vježbe
  Pretraživanje informacija o projektima

Learning outcomes

Learning outcome Evaluation methods
Identificirati ulogu fondova EU u ruralnom i regionalnom razvoju Seminar, Usmeni
Sažeti glavne događaje u povijesti hrvatske i europske poljoprivredne politike Seminar, Usmeni
Analizirati ulogu donositelja političkih odluka u kreiranju i korištenju programa EU Seminar, Usmeni
Zastupati mišljenje u pristupima odozgo i odozdo u kreiranju planova razvoja ruralnog područja Seminar, Usmeni
Komentirati važnost međuregionalne, a osobito prekogranične suradnje u provođenju mjera i postizanju ciljeva zajedničkih politika Seminar, Usmeni
Razviti projektnu ideju za odabrano ruralno područje Seminar, Usmeni
Prezentirati istraživanje odabrane teme vezane uz EU fondove Seminar

Working methods

Teachers' obligations

Održavanje nastave u skladu s definiranim tjednim planom
Održavanje konzultacija
Kontinuirano praćenje dolazaka studenata na nastavu i angažmana
Ocjenjivanje u skladu s definiranim kriterijima

Students' obligations

Prisutstvo na nastavi
Sudjelovanje u raspravama
Izrada seminara
Radionice/domaća zadaća

Methods of grading

Evaluation elements Maximum points or Share in evaluation Grade rating scale Grade Direct teaching hours Total number of average student workload ECTS
Pohađanje predavanja i vježbe 18 18 0,5
Pripreme za aktivno sudjelovanje u raspravama, radionice i domaće zadaće-usmena provjera 0 15 0,5
Seminarski rad (priprema+ prezentacija) 70% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
12 45 1,5
Usmeni ispit - provjera teoretskog znanja tijekom izlaganja seminara 30% <60%
61-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Insufficient (1)
Sufficient (2)
Good (3)
Very good (4)
Excellent (5)
0 12 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Weekly class schedule

 1. Uvod, ponavljanje i rasprava o planu modula
 2. Institucije i raspolaganje proračunom EU
 3. Identificiranje dodirnih elemenata i uzročno posljedične veze ribarske, regionalne, okolišne i ostalih politika sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom s naglaskom na ruralni razvoj
 4. Definicije i uloga fondova EU u ruralnom i regionalnom razvoju EU-28 i prilike za Hrvatsku kao novu članicu – definiranje i zaduživanje seminarskih tema
 5. Dionici ruralnog razvoja, njihova uloga i međusobna suradnja kroz primjenu mjera i iskorištenje fondova
 6. Iskustva i lekcije državne i lokalne administracije u iskorištavanju EU fondova u Hrvatskoj-primjeri iz prakse
 7. Predavanja i rasprava o mogućnostima hrvatskih regija i specifičnih ruralnih područja kroz raspoložive fondove
 8. Primjeri natječaja i projektnih prijava
 9. Primjeri natječaja i projektnih prijava
 10. Vježbe-predstavljanje ideje kroz projektnu prijavu
 11. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 12. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 13. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 14. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit
 15. Prezentacija seminarskih radova i usmeni ispit

Obligatory literature

 1. Dax, T., Kahila, P., Hornstrom, Lisa (2011): The evolution of EU Rural Policy: Linkages of Cohesion Policy and Rural Development Policy
 2. European Commission: The policies http://ec.europa.eu/policies/index_en.htm
 3. Mikuš, Ornella (2013): Fondovi EU i politika ruralnog razvoja. Predavanja.

Recommended literature

 1. EC: Regional policy - Inforegio (http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm)
 2. Franić, Ramona, Mikuš, Ornella (2013): Transformations in Croatian Agriculture and Agricultural Policy: Challenges and Opportunities within the European Context. In: Agriculture in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms Ortiz-Miranda, D., Moragues-Faus, A., Arnalte-Alegre, E. (ed.) Emerald Group Publishing Limited, pp. 233-261 the European Context. -in: Agriculture in Mediterranean Europe: Between Old and New Paradigms Ortiz-Miranda, D., Moragues-Faus, A., Arnalte-Alegre, E. (ed.) Emerald Group Publishing Limited, pp. 233-261
 3. Institut za razvoj poduzetništva i europske projekte – IRPEU: Europski projekti http://www.eu-projekti.info/tag/eu-fondovi
 4. Jakovac, P. i Maljković, B. (2010): Korištenje sredstava pretpristupnih fondova Europske Unije u Republici Hrvatskoj EKONOMSKI PREGLED, vol.61, br. 1-2, 2010., str. 54.-86
 5. MRRFEU: Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske
 6. MP (2015): Program ruralnog razvoja 2014.-2020. http://www.mps.hr/ipard/default.aspx?id=129

Similar course at related universities

 • Financing of EU programmes Faculty of European Studies and Regional Development Slovak University of Agriculture in Nitra
 • Institutions and Instruments of Development Co-operation Faculty of Life Sciences, Humboldt University of Berlin

Please sign in to your account

This site uses cookies and other tracking technologies to assist with navigation and your ability to provide feedback, analyse your use of our products and services, assist with our promotional and marketing efforts, and provide content from third parties. Cookie Policy.