Ispiši

Dorada i prerada mediteranskih povrtnih i aromatično-ljekovitih vrsta (228265)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

U predmetu će se analizirati karakteristike mehaničkog i kemijskog sastava svježih povrtnih i aromatično ljekovite vrste mediteranskog područja. Specifični nutrijenti koji se nalaze u sirovini važni su za konzumaciju svježih dijelova biljaka ali i za kvalitetnu doradu i preradu. Prema karakteristikama nutritivnog sastava obradit će se tehnološki postupci i oprema u doradi i preradi povrća sušenjem, zamrzavanjem, minimalno procesuiranjem, biološkom fermentacijom, slano-kiselom obradom i hlađenjem povrća. U aromatično ljekovitim vrstama obradit će se tehnološki postupci i oprema u doradi i preradi sušenjem i metodama izolacije lako hlapljivih aromatičnih i ljekovitih spojeva. Prema karakteristikama svježe sirovine i prerađevine obradit će se ambalažiranje, transport i skladišni uvjeti za povrće i aromatično ljekovite vrste u skladu sa zakonskom regulativom.

Vrsta predmeta

ECTS: 4.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 40
Predavanja: 40

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70 %
Dobar (3): 71-80 %
Vrlo dobar (4): 81-90 %
Izvrstan (5): 91-100%

Uvjeti za dobivanje potpisa

Položen ispit.

Opće kompetencije

Osposobljavanje studenata za prepoznavanje i prosuđivanje kvalitete povrtnih i aromatično ljekovitih vrsta mediteranskog područja u svrhu dorade, prerade i skladištenja svježe sirovine i prerađevina.

Oblici nastave

 • Predavanja
  Osposobljavanje studenata za prepoznavanje i prosuđivanje kvalitete povrtnih i aromatično ljekovitih vrsta mediteranskog područja u svrhu dorade, prerade i skladištenja svježe sirovine i prerađevine. U predmetu će se analizirati karakteristike mehaničkog i kemijskog sastava svježih povrtnih i aromatično ljekovite vrste mediteranskog područja. Specifični nutrijenti koji se nalaze u sirovini važni su za konzumaciju svježih dijelova biljaka ali i za kvalitetnu doradu i preradu. Prema karakteristikama nutritivnog sastava obradit će se tehnološki postupci i oprema u doradi i preradi povrća sušenjem, zamrzavanjem, minimalno procesuiranjem, biološkom fermentacijom, slano-kiselom obradom i hlađenjem povrća. U aromatično ljekovitim vrstama obradit će se tehnološki postupci i oprema u doradi i preradi sušenjem i metodama izolacije lako hlapljivih aromatičnih i ljekovitih spojeva. Prema karakteristikama svježe sirovine i prerađevine obradit će se ambalažiranje, transport i skladišni uvjeti za povrće i aromatično ljekovite vrste u skladu sa zakonskom regulativom.
 • Seminari
  Stjecanje vještina – skupine (2 studenta) samostalno izrađuju i prezentiraju izlaganje na zadanu temu iz prerade, konzerviranja, čuvanja, skladištenja i ambalažiranja povrtnih i aromatično ljekovitih vrsta mediteranskog područja.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Identificirati agroekološke i proizvodno-poslovne specifičnosti mediteranske poljoprivrede. Upravljati praksama, tehnikama i tehnologijama u proizvodni i preradi poljoprivrednih proizvoda te vrednovati tehnološka rješenja. Koordinirati i voditi poslove u poljoprivrednoj proizvodnji, preradi i trženju poljoprivrednih proizvoda. samostalno ili u timu upravljati složenim proizvodnim i poslovnim sustavima. Primjenjivati suvremene znanstvene i stručne metode u organizaciji i provedbi proizvodnih, istraživačkih i ostalih poslovnih aktivnosti te deseminirati rezultate Aktivno sudjelovati u kreiranju zakonskih, strateških i operativnih dokumenata Kritički prosuđivati rezultate rada i poslovanja te predlagati razvojna rješenja Pohađanje nastave, seminarski rad, pisme i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Predavanja i dostupnost izloženih tema adekvatnim materijalima.

Obveze studenta

Aktivno sudjelovanje u nastavi.

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pismeni ispit 60-70 %
71-80 %
81-90 %
91-100 %
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
60 60 4

Tjedni plan nastave

 1. Kvaliteta povrća i aromatično ljekovitih vrsta za svježu konzumaciju, doradu i preradu- mehanički sastav, kemijska svojstva, nutritivni spojevi
 2. Kvaliteta povrća i aromatično ljekovitih vrsta za svježu konzumaciju, doradu i preradu- mehanički sastav, kemijska svojstva, nutritivni spojevi
 3. Kvaliteta povrća i aromatično ljekovitih vrsta za svježu konzumaciju, doradu i preradu- mehanički sastav, kemijska svojstva, nutritivni spojevi Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema
 4. Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema
 5. Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema
 6. Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema
 7. Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema
 8. Tehnološki postupci dorade i prerade povrća- pregled, karakteristike, oprema Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema
 9. Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema
 10. Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema
 11. Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema
 12. Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema
 13. Tehnološki postupci dorade i prerade aromatično ljekovitih vrsta- pregled, karakteristike, oprema Ambalaža, transport i skladištenje povrća i aromatično ljekovitih vrsta te njihovih prerađevina
 14. Ambalaža, transport i skladištenje povrća i aromatično ljekovitih vrsta te njihovih prerađevina
 15. Ambalaža, transport i skladištenje povrća i aromatično ljekovitih vrsta te njihovih prerađevina

Obvezna literatura

 1. Lovrić,T(2003).:Procesi u prehrambenoj industriji s osnovama prehrambenog inžinjerstva,HINUS.
 2. Barrett, D.M.;Somogyi, L.P.;Ramaswamj,H.S.(2004): Processing fruits:Science and Technology,CRC PrILIc,
 3. Herceg Z. (2011). Procesi u prehrambenoj industriji. Plejada, Zagreb.

Preporučena literatura

 1. Herceg Z. (2009). Procesi konzerviranje hrane- novi postupci. Golden marketing- Tehnička knjiga, Zagreb.

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.