Ispiši

Financijski menadžment u agrobiznisu (78530)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Studenti će biti upoznati s temeljnim koncepcijama financijskog managementa, financijskom analizom, financijskom prognozom, odlučivanjem o dugoročnim kapitalnim ulaganjima, temeljnim obilježjima poslovnih financija, ključnim financijskim odlukama tvrtke, izvorima i upotrebi financijskih sredstava, pribavljanju financijskih sredstava i planiranju financijskih potreba, planiranju financijskog rasta, analizi odluka o kapitalnim investicijama, analizi izbora financiranja i analiza financijskog položaja poslovnog subjekta u agrobiznisu, analizi financijskih pokazatelja i dinamici financijskog sustava i poslovnoj poluzi.

Vrsta predmeta

ECTS: 3.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R1

Sati nastave: 30
Predavanja: 20
Auditorne vježbe: 6
Seminar: 4

Izvođač predavanja
Izvođač vježbi
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60%
Dobar (3): 70%
Vrlo dobar (4): 80%
Izvrstan (5): 93%

Opće kompetencije

Ovladati osnovnim znanjima i tehnikama financijskog menadžmenta u agrobiznisu.

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Auditorne vježbe
  iz područja poslovnog organiziranja u agrobiznisu, financijskog okruženja poslovnog sustava, rizika i donošenja odluka o financiranju te financijske analize poslovanja. Vježbe se izvode u grupi.
 • Seminari
  vezani uz financijsku analizu poslovanja u agrobiznisu.

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
identificirati ciljeve financijskog menadžmenta Pismeni
usporediti ciljeve poslovanja različitih poslovnih subjekata Pismeni
argumentirati mišljenje o prednostima i nedostacima različitih oblika financiranja poslovnih sustava Pismeni
ustanoviti sustave ekonomsko-financijskih pokazatelja u gospodarstvu Pismeni
dizajnirati financiranje poslovanja

Način rada

Obveze nastavnika

Održavanje auditornih vježbi i predavanja
Pomoć pri izradi seminara

Obveze studenta

Sudjelovanje u nastavi
Izrada seminarskog rada

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Usvojenost programskog sadržaja-završni pismeni ispit 100% do 18
18-20
21-23
24-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
20 60 2
Aktivnosti na seminarskoj nastavi 0% 4 15 0,5
Kontinuirano pohađanje nastave 0% do 18
18-20
21-23
24-27
28-30
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
6 15 0,5
UKUPNO 100% 30 90 3

Tjedni plan nastave

 1. Definicija, uloga i ciljevi financijskog menadžmenta
 2. Financijski menadžment i financijski menadžer, tijek gotovine i konkurentnost
 3. Oblici poslovnog organiziranja u agrobiznisu
 4. Ciljevi poslovanja poslovnog sustava u poljoprivredi
 5. Financijski sustav i posebnosti poljoprivrede, efikasnost i stabilnost financijskog sustava
 6. Kratkoročno, srednjoročno i dugoročno financiranje poduzeća u agrobiznisu, metode odabira izvora financiranja
 7. Raspodjela financijskog rezultata, ulaganja u materijalnu i financijsku imovinu
 8. Rizik i financijski menadžment, metode mjerenja rizika, CAPM model
 9. Pojam analize poslovanja, analize financiranja i likvidnosti poduzeća, pojam i struktura sredstava u poljoprivrednom poduzeću, analiza sredstava
 10. Pokazatelji financijske analize poslovanja, sustavi ekonomsko-financijskih pokazatelja
 11. Računalni modeli ocjene boniteta poslovanja, prilagodba agrobiznisu
 12. Poredbeni financijski izvještaj i postupak horizontalne financijske analize
 13. Strukturni financijski izvještaj i postupak vertikalne financijske analize
 14. Pojam i struktura sredstava u poljoprivrednom poduzeću
 15. Struktura sredstava u poduzeću, analiza strukture, korištenja, statike i dinamike fiksne imovine (osnovnih sredstava) i tekuće imovine (obrtnih sredstava)

Obvezna literatura

 1. Van Horne,J. C., Wachowicz, Jr.J. M. (2002). Osnove financijskog menadžmenta, Mate d.o.o.
 2. Barry/Ellinger/Hopkin/Baker (2000). Financial Management in Agriculture. Danville, Illinis: Interstate Pulishers.
 3. Vidučić, Lj., Pepur, S., Šimić Šarić, M. (2015). Financijski menadžment, Zagreb
 4. Deželjin ,J., Vujić , V. (1995). Vlasništvo, poduzetništvo, management. Rijeka: Sveučilište u Rijeci, Zagreb: Alinea.
 5. Grgić, Zoran, Očić ,Vesna, Šakić Bobić, Branka (2015). Osnove računovodstva i financijske analize poljoprivrednog gospodarstva, udžbenik, Zagreb

Preporučena literatura

 1. Vukičević, M. (2006). Financije poduzeća. Zagreb: Golden marketing, Tehnička knjiga.
 2. Brigham,E. F. (1992). Fundamentals of Financial Management. Fort Worth: The Dryden Press.
 3. Gittinger, J. Price (1982). Economic Analysis of Agricultural Projects. -2nd. ed. Baltimore & London : The John Hopkins University Press.
 4. Grgić, Z. (1998). Analiza poslovanja poljoprivrednog poduzeća: interna skripta za studente PE odsjeka Agronomskog fakulteta u Zagrebu. Zagreb: Agronomski fakultet.
 5. Sikavica, P., Skoko, H., Tipurić, D. , Dalić, M. (1994). Poslovno odlučivanje, teorija i praksa donošenja odluka. Zagreb: Informator.

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Poduzetnički management, Poljoprivredni fakultet, Osijek
 • Financial Econometrics, University of Hohenheim

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.