Ispiši

Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa (144557)

Nositelj predmeta

Opis predmeta

Modul Ponašanje i dobrobit životinja za proizvodnju mesa je modul koji se nastavlja na modul Etika korištenja životinja na preddiplomskom studiju Animalne znanosti. Zakonska regulativa koja se odnosi na dobrobit životinja sve više utječe na postupke, tehnologiju i odnos čovjeka prema životinjama u stočarskoj proizvodnji. Modul se sastoji od nekoliko poglavlja koja se mogu podijeliti u tri cjeline: 1) opći dio modula koji se bavi osnovnim teoretskim postavkama o dobrobiti i načinima procjene dobrobiti životinja, 2) dobrobit različitih vrsta domaćih životinja čini središnji dio modula koji se bavi tehnološkim rješenjima koja osiguravaju dobrobit različitih skupina domaćih životinja (preživači i konji, ovce i koze, svinje, perad) te 3) dobrobit životinja tijekom prijevoza i pri postupcima prije i za vrijeme klanja životinja što ima izravan utjecaj na kakvoću mesa. Za pravilnu procjenu dobrobiti životinja u različitim proizvodnim sustavima nužno je poznavati oblike normalnog ponašanja, a svako značajnije odstupanje od takvog ponašanja opasnost je za dobrobit životinja.

Vrsta predmeta

ECTS: 6.00

Engleski jezik: R1

E-učenje: R2

Sati nastave: 60
Predavanja: 48
Seminar: 12

Izvođač predavanja
Izvođač seminara
Ocjenjivanje

Dovoljan (2): 60-70%
Dobar (3): 71-80%
Vrlo dobar (4): 81-90%
Izvrstan (5): 91-100%

Opće kompetencije

Studenti dobivaju neophodna teorijska i praktična znanja o ponašanju i dobrobiti životinja koje koristimo za proizvodnju mesa. Poznavajući oblike ponašanja životinja studenti će biti u mogućnosti rješavati probleme s dobrobiti u managementu, izgradnji objekata, kao i drugim postupcima s različitim vrstama životinja (premještaj, prijevoz, priprema za klanje).

Oblici nastave

 • Predavanja
 • Seminari

Ishodi učenja i način provjere

Ishod učenja Način provjere
Objasniti što se smatra pod dobrobiti životinja za proizvodnju mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Objasniti važnost poznavanja ponašanja životinja u procjeni dobrobiti Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Navesti načine procjene dobrobiti životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Definirati koncept „pet sloboda“ u smislu povećanja dobrobiti životinja Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Navesti najvažnije oblike ponašanja životinja u prirodnom okruženju Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Analizirati dobrobit životinja za proizvodnju mesa u različitim proizvodnim sustavima Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Prepoznati važnost postupaka tijekom prijevoza životinja na dobrobit i na kakvoću mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit
Identificirati kritične točke u postupcima prije i za vrijeme klanja životinja te objasniti njihov utjecaj na kakvoću mesa Rasprave tijekom nastave, seminarski rad i usmeni ispit

Način rada

Obveze nastavnika

Izložiti predviđeni program predavanja na jednostavan i studentima razumljiv način
Pomoći studentima pri pripremi seminara
Procijeniti u kojoj su mjeri studenti usvojili obrazovne ciljeve te ostvarili ishode učenja modula te prema tome ocijeniti studente koristeći tehnike ispitivanja u obliku postavljenih pitanja kombinacijom pismenog i usmenog ocjenjivanja (ocjene od nedovoljan (1) do izvrstan (5))

Obveze studenta

Pohađati predviđeni nastavni program i usvojiti programom predviđena znanja
Aktivno sudjelovati u raspravi na predavanjima i tijekom izlaganja seminara
Izraditi i predati seminarski rad

Polaganje ispita

Elementi praćenja Maksimalno bodova ili udio u ocjeni Bodovna skala ocjena Ocjena Broj sati izravne nastave Ukupni broj sati rada prosječnog studenta ECTS bodovi
Pohađanje predavanja 48 48 1,0
Seminarski rad (priprema + prezentacija) 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
12 42 1,5
Test znanja 40% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 50 1,5
Završni ispit usmeni (Zi) - uvjet položeni test znanja i predan seminar 20% <60%
60-70%
71-80%
81-90%
91-100%
Nedovoljan (1)
Dovoljan (2)
Dobar (3)
Vrlo dobar (4)
Izvrstan (5)
0 40 2,0
UKUPNO 100% 60 180 6

Tjedni plan nastave

 1. Uvod u modul. Definicije dobrobiti. Veza između etike korištenja životinja i dobrobiti životinja. Važnost poznavanja ponašanja životinja u smislu procjene dobrobiti.
 2. Prirodno okruženje i ponašanje. Načini određivanja dobrobiti životinja. Koncept «pet sloboda ». Sloboda od gladi i žeđi, sloboda od neodgovarajućeg smještaja, sloboda od boli, ozljede i bolesti.
 3. Sloboda izražavanja normalnog ponašanja. Sloboda od straha i stresa. Biotehnologija i dobrobit farmskih životinja. Abnormalni oblici ponašanja.
 4. Identifikacija najvećih problema dobrobiti životinja u proizvodnji mesa. Legislativa u području dobrobiti životinja.
 5. Ponašanje goveda. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi postizanja dobrobiti u uzgoju goveda. Specifičnosti sustava za proizvodnju govedskog mesa.
 6. Ponašanje konja. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi povećanja dobrobiti u uzgoju konja.
 7. Ponašanje svinja. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje svinja.
 8. Dobrobit svinja pri držanju na otvorenom. Dobrobit svinja u farmskom sustavu.
 9. Ponašanje ovaca. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje ovaca.
 10. Ponašanje koza. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje koza.
 11. Ponašanje peradi. Tehnološki postupci, smještaj, hranidba radi osiguranja dobrobiti u različitim sustavima proizvodnje peradi.
 12. Dobrobit peradi u proizvodnji jaja. Dobrobit peradi u proizvodnji mesa. Dobrobit peradi u alternativnim sustavima proizvodnje.
 13. Dobrobit različitih vrsta životinja tijekom prijevoza i utjecaj na kakvoću mesa.
 14. Dobrobit životinja u ovisnosti o postupcima prije i za vrijeme klanja te utjecaj postupaka na kakvoću mesa.
 15. Prezentacije seminarskih radova odabranih tijekom semestra.

Obvezna literatura

 1. Philips Clive, The Welfare of Animals, The Silent Majority, 2009, Publisher: Springer, ISBN: 978-1-4020-9218-3.
 2. Fraser A.F., Broom D.M. Farm animal behaviour and welfare. 1996. CABI Publishing

Preporučena literatura

 1. Michael C. Appleby, Barry O. Hughes, Animal Welfare, 1997. Publisher: CABI Publishing ISBN: 0 85199 1807.
 2. Predavanja, PowerPoint prezentacije, dodatni materijali (Merlin)

Sličan predmet na srodnim sveučilištima

 • Etologija živali, Biotehniška fakulteta, Oddelek za zootehniko
 • Animal Welfare, University of Padova
 • Animal Welfare and Legislation, Malta College of Art, Science and Technology

Prijava djelatnika

Mrežna stranica koristi kolačiće (cookies). Kolačiće upotrebljavamo kako bismo personalizirali sadržaj i oglase, omogućili značajke društvenih medija i analizirali promet. Isto tako, podatke o vašoj upotrebi naše web-lokacije dijelimo s partnerima za društvene medije, oglašavanje i analizu, a oni ih mogu kombinirati s drugim podacima koje ste im pružili ili koje su prikupili dok ste upotrebljavali njihove usluge. Nastavkom korištenja naših internetskih stranica vi prihvaćate našu upotrebu kolačića. Polica privatnosti.