Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Rektor Boras boravio u Bruxellesu

Studentski izbori na Sveučilištu u Zagrebu

Dodjela Godišnje nagrade mladim znanstvenicima i umjetnicima 2016. Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika u Zagrebu

Okrugli stol "Nastavničke kompetencije u visokoškolskom obrazovanju"

Druga CROBOHUB radionica

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Sanja Radman

Utjecaj elemenata tehnologije na rast i razvoj koprive :: srijedu, 5. travnja 2017. :: 10:00 sati :: dvorana IV/2 ... više

Predavanje :: Prof. Marco Bazzicalupo

“The plant microbiome, the concept of plant holobiont and the future of agriculture” :: petak, 31. ožujka 2017. :: 13:00 sati :: dvorana VI/B više

Raspored nastave

Raspored nastave

Vrijedi od: 27.03.2017. ... više

Obrana doktorskog rada :: Saša Prđun

Skupljačka aktivnost pčelinje zajednice na paši i sastav nektara i meda unšijske mandarine (C. unshiu Marc.) :: petak 31. 3. 2017. :: 10:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Tomislav Ivanušić dipl.ing.agr

Morfološka, agronomska i molekularna varijabilnost lokalnih populacija i kultivara crvene djeteline :: 27.03.2017. u 12:00 sati Zavod za oplemenjivanje bilja, genetiku i biometriku ... više

Studentski zbor :: Izbori 2017.
-

Izbori za Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu i studentske zborove sastavnica održavat će se 28. i 29. ožujka 2017, od 8 do 20 sati ... više

Radionica :: korištenje online kataloga knjižnice (katalog CAK + baza EBSCO host)

Radionica :: korištenje online kataloga knjižnice (katalog CAK + baza EBSCO host)

utorak, 28. ožujka 2017. :: 9 sati :: dvorana IV/1
četvrtak, 30. ožujka 2017. :: 9 sati :: dvorana IV/1 ... više

QS World University Rankings 2017

QS World University Rankings 2017

U području poljoprivrede i šumarstva po rang listi QS World University Rankings, Sveučilište u Zagrebu (SuZ) u 2017. godini zauzima mjesto među prvih 150 sveučilišta ... više

Seminar :: Hranidba sportskih konja :: Lizzie Drury

srijeda, 22. ožujka 2017. godine :: 18:30 sati :: dvorana II/1 ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Branka Ilakovac, dipl. nov.

Ponašanje kućanstava u postupanju s otpadom od hrane ;; utorak, 28.03.2017. :: 10:00 sati :: Zavod za agrarnu ekonomiku i ruralni razvoj ... više

Izložba studentskih radova :: Park Podpinjol u KBC Rijeka

Izložba studentskih radova :: Park Podpinjol u KBC Rijeka

KBC Rijeka, 27.2. – 31.3. 2017. ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Hrvoje Kutnjak

Daljinska istraživanja u poljoprivrednoj fitocenologiji :: četvrtak, 23. ožujka 2017. :: 12:00 sati :: dvorana I/A više

Poziv na radionicu :: Prednosti primjene anti-drift mlaznica u zaštiti bilja

Poziv na radionicu :: Prednosti primjene anti-drift mlaznica u zaštiti bilja

petak, 24. ožujak 2017. :: 10.00 sati :: Pokušalište Šašinovec ... više

Natječaj :: Međunarodne ljetne škole

Natječaj :: Međunarodne ljetne škole

„International Summer Schools on Land degradation in Italy”, „International Summer School on Land degradation in Slovakia”, „International Summer School on Land degradation in Kirghizstan” :: rok za prijavu: 24. ožujak 2017. godine ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Antonija Tomić  dipl.ing.agr

Primjena pektolitičkih enzima i selekcioniranih sojeva kvasaca u poboljšanju kakvoće vina od kupina :: 20.03.2017. :: 10:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Tvrtko Jelačić dip.ingr.agr

Prednosti primjene abrazivnog predtretmana u procesu sušenja šljive :: 20.03.2017. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Rad u prestižnom znanstvenom časopisu Food Chemistry

Rad u prestižnom znanstvenom časopisu Food Chemistry

Mushtaque Ahmed Jatoi, iz Pakistana, korisnik stipendije Experts4Asia programa i doktorand na poslijediplomskom doktorskom studiju “Poljoprivredne znanosti” je sa svojim mentorima ... više

Rad u prestižnom časopisu "Geology"

Rad u prestižnom časopisu "Geology"

Znanstvenici David Domínguez-Villar, Xianfeng Wang, Kristina Krklec, Hai Cheng i Lawrence R. Edwards više

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - partnerske zemlje

Erasmus+ natječaj za mobilnost nastavnog osoblja (KA107) - partnerske zemlje

Rok za prijavu: 22. ožujka 2017. ... više