Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Dan Sveučilišta u Zagrebu - 3. studenoga

Dan Pravnoga fakulteta

Smotra Sveučilišta u Zagrebu

Rezultati natječaja za raspodjelu sredstava za 2014. za financiranje istraživačke djelatnosti na Sveučilištu u Zagrebu

Predstavnici izaslanstva Pennsylvania State Universityja u posjetu Sveučilištu u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Dan otvorenih vrata Agronomskog fakulteta

subota, 22. 11. 2014. godine ..... više

Natječaju Zaklade Miljenko Grgich za 2014.

Natječaju Zaklade Miljenko Grgich za 2014.

Rok za prijavu: 10. studeni 2014. više

Raspored nastave

Raspored nastave

Zimski semestar akademske godine 2014./2015.
Datum zadnje promjene: petak, 31. listopad 2014.
Vrijedi od: ponedjeljak, 3. studeni 2014. više

Stipendije Grada Zagreba :: akademska godina 2014./2015.

Stipendije Grada Zagreba :: akademska godina 2014./2015.

Rok za predaju molbi: 7. studenoga 2014...... više

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc.Ante Rako

Obrana teme doktorskog rada :: mr.sc.Ante Rako

Sastav ovčjeg mlijeka i njegov utjecaj na proteolitičke i teksturalne promjene bračkog sira tijekom zrenja :: 06. studeni 2014. :: 12:30 :: Mala vijećnica..... više

Low pesticide IPM in sustainable and safe fruit production LIFE13 ENV/HR/000580

6.studenog 2014 :: 9-11 sati :: Velika viječnica..... više

Rad o karotenoidima Bc hibrida kukuruza u prestižnom časopisu Food Chemistry

Rad o karotenoidima Bc hibrida kukuruza u prestižnom časopisu Food Chemistry

autori: dr.sc. Kristina Kljak i prof.dr.sc. Darko Grbeša sa Zavoda za hranidbu životinja više

Panel Međunarodna mobilnost za unapređenje nastavničkih kompetencija

Panel Međunarodna mobilnost za unapređenje nastavničkih kompetencija

Sveučilište u Zagrebu, 23. listopada 2014. godine više

Radionica o ishodima učenja

Radionica o ishodima učenja

/1. dio: 24.10.2014. i 2. dio: 29.10. 2014./
Voditeljica radionice: prof.dr.sc. Ramona Franić više

Obrana teme doktorskog rada :: Sanja Špoljarić Marković

Kemijski sastav su1 i sh2 hibrida kukuruza šećerca u različitim stadijima zrelosti zrna :: ponedjeljak, 27.10.2014 :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Obrana teme disertacije :: Igor Bogunović, dipl.ing.

Obrana teme disertacije :: Igor Bogunović, dipl.ing.

Popravak fizikalnih značajki pseudogleja pri različitim načinima obrade na nagnutim terenima :: petak, 24.listopad 2014. :: 11:00 sati :: velika vijećnica više

Predstavljanje mogućnosti studiranja, razmjene i stipendiranja u Francuskoj :: Claire Daviau

petak, 17. listopada 2014. godine :: 11:00 sati :: mala vijećnica više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Ana Matin

Primjese u žitaricama :: ponedjeljak, 20. listopada 2014. :: 8:15 sati :: dvorana IV/3 više

Dobrovoljno davanje krvi

Dobrovoljno davanje krvi

srijeda, 15.10.2014. :: 10-14 sati :: Velika vijećnica (VI pavljon) više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Zvonimir Prpić

Morfologija vimena kao čimbenik proizvodnje i kakvoće ovčjeg mlijeka :: srijeda, 15. listopada 2014. :: 11:00 sati :: dvorana Zavoda za specijalno stočarstvo više

Obrana doktorske disertacije :: Ivan Širić, dipl.ing.agr.

Teški metali u jestivim saprofitskim i ektomikoriznim gljivama sjeverne i primorske Hrvatske :: petak, 10. listopada 2014. :: 11:00 :: Velika vijećnica više

Odobreno financiranje projekta iz područja ekologije :: Zaklada Adris

Odobreno financiranje projekta iz područja ekologije :: Zaklada Adris

Zaklada Adris je Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu odobrila financiranje dvogodišnjeg projekta "Poznavanje fitopatološkog statusa naših zanemarenih mediteranskih voćnih vrsta kao preduvjet njihove uspješne revitalizacije i uzgoja". više

Projekt IAAS-a "Gorska Hrvatska - potencijal za ekološku poljoprivredu i održiv razvoj"

Projekt IAAS-a "Gorska Hrvatska - potencijal za ekološku poljoprivredu i održiv razvoj"

predavanje u sklopu projekta prof.dr.sc. Ivica Kisić: "Advantages and disadvantages of organic farming in the mountain region" :: 3.10.2014. :: 9:00 sati :: velika vijećnica više