Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Dani Fakulteta strojarstva i brodogradnje

60 godina Duhačkoga odsjeka Muzičke akademije

Šesti sveučilišni Dan e-učenja

Intervju s prorektorom Miljenkom Šimpragom: Inovacije trebaju postati treća misija Sveučilišta

Tajvanski veleposlanik posjetio Sveučilište u Zagrebu

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Promocija

Promocija magistri inženjerki/ magistara inženjera agronomije

Subota, 13.12.2014. 10, 12 i 14 sati više

Promocija

Promocija sveučilišnih prvostupnika

srijeda, 10.12.2014. :: 13,15 i 17 sati :: dvorana VI-a više

Promocija

Promocija diplomiranih inženjera, magistara inženjera agronomije i sveučilišnih specijalista ribarstva

srijeda, 3.12.2014. :: 13, 15 i 17 sati :: dvorana VI-a više

Obrana teme doktorskog rada :: Željko Andabaka, dipl. ing.

Ampelografska evaluacija autohtonih dalmatinskih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) :: 3. prosinac 2014. ::13:00 :: mala vijećnica više

Dan otvorenih vrata Agronomskog fakulteta

subota, 22. 11. 2014. godine ..... više

Nikica Šprem koautor poglavlja u znanstvenoj knjizi "Behavior and Management of European Ungulates"

Nikica Šprem koautor poglavlja u znanstvenoj knjizi "Behavior and Management of European Ungulates"

"Reintroductions as a management tool for European ungulates" i "The Management of Ungulates in Protected Areas" više

Marina Piria i Tomislav Treer koautori poglavlja

Marina Piria i Tomislav Treer koautori poglavlja

"Ichthyofauna of the River Sava System" u znanstvenoj knjizi "The Sava River" više

Rad u prestižnom časopisu Agriculture, Ecosystems and Environment

Rad u prestižnom časopisu Agriculture, Ecosystems and Environment

dr.sc. Vilim Filipović sa Zavoda za melioracije više

Predavanje :: Assist. Prof. Dr. Irena Maček

“Community ecology of arbuscular mycorrhizal fungi and the importance of their underground networks in terrestrial ecosystems” :: utorak, 25. studeni 2014. :: 9:00 sati :: dvorana IV/B više

Praktični seminar Liz Eaton o biomehanici i konformaciji konja s obzirom na namjenu i očuvanje zdravlja

24. studenog 17:00-20:00 :: Agronomski fakultet i KK Hiperion (alternativno Hipodrom, R. Zimmermana, Zagreb) više

Održana Smotra Sveučilišta

Održana Smotra Sveučilišta

naš izložbeni prostor dobio je priznanje... više

Poziv :: panel "EU fondovi u službi razvoja poljoprivrede i ruralne ekonomije"

25. studeni 2014. :: 17:00 :: Velika vijećnica više

Zahvalnica Veterinarskog fakulteta

Zahvalnica Veterinarskog fakulteta

Veterinarski fakultet prigodom obilježavanje svog Dana fakulteta dodijelio je Zahvalnicu Agronomskom fakultetu za dugogodišnju suradnju. više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

za popunu upražnjenog sistematiziranog radnog mjesta..... više

Poziv :: Prezentacija strojeva i opreme

srijeda, 19. studenog 2014. :: 11:00 sati :: strojarsko dvorište Zavoda za mehanizaciju poljoprivrede više

Obrana doktorskog rada :: Goran Fruk, dipl.ing.agr.

Uloga toplinskih tretmana i sastava pektina u pojavi ozljeda plodova nektarine (Prunus persica var. nectarina Ait.) od niskih temperatura tijekom čuvanja :: ponedjeljak, 24. studenog 2014. :: 12:00 :: Velika vijećnica više

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Duvnjak, dipl.ing. biotehnologije

Obrana teme doktorskog rada :: Marija Duvnjak, dipl.ing. biotehnologije

Utjecaj hibrida i dodataka silaži na udio ukupnih i γ- zeina tijekom siliranja visoko vlažnog zrna kukuruza :: 20. studeni 2014. :: 13.00 :: velika vijećnica više

Info dan za doktorande - Sveučilište u Zagrebu

Info dan za doktorande - Sveučilište u Zagrebu

srijeda, 12. studenoga 2014. :: Zvonimirova 8, dvorana 304….. više

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za izbor i zapošljavanje

Natječaj za zapošljavanje više