Sveučilište u Zagrebu: Novosti

Predstavljanje nagrađenih inovacija sastavnica Sveučilišta u Zagrebu na međunarodnom sajmu inovacija 'INNOVA 2016' u Bruxellesu

Dan e-učenja i internetskih servisa Sveučilišta u Zagrebu

Humanitarni koncert Joea Meixnera u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

XXI. Međureligijski koncert u Hrvatskom glazbenom zavodu

Raspisan natječaj za Nacionalni program stipendiranja 'Za žene u znanosti 2017.'

Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Vijesti

Dobrovoljno darivanje krvi

srijeda, 14.12.2016. :: 9 -13 sati :: Velika vijećnica (VI pavljon) više

Obrana doktorskog rada :: Marija Vrdoljak, dipl.ing.agr.

Probiotičke kulture Lactobacillus plantarum B i Lactococcus lactis subsp. lactis S1 u poboljšanju funkcionalnih svojstava sira iz mišine :: 16. prosinca 2016. :: 13:30 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana doktorskog rada :: Ivana Puhelek, dipl. ing.

Sastav aromatskih spojeva, aminokiselina i organskih kiselina u vinima klonskih kandidata kultivara Kraljevina :: 16. prosinca 2016. :: 9:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Obrana doktorskog rada :: Valentino Držaić, mag.ing.agr.

Povezanost polimorfizama MTNR1A gena i sezonske poliestričnosti ovaca :: 16. prosinca 2016. :: 11:00 sati :: Velika vijećnica ... više

Natječaj :: Međunarodna ljetna škola

Natječaj :: Međunarodna ljetna škola

"Ethics, Quantity and Quality Assurance in Agriculture, Food Production and Food Technology", Novi Sad :: rok za prijavu: 16. prosinac 2016. godine ... više

Informativni sastanak :: Programi studentske razmjene

Informativni sastanak :: Programi studentske razmjene

srijeda, 14. prosinac 2016. :: 14:00 – 15:30 sati :: dvorana VI/B ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Ante Biško

Abiotski stres kod viših biljaka :: utorak, 13. prosinca 2016. u 9:00 sati u dvorani IV-B ... više

Nastupno predavanje :: Dr. sc. Darija Bilandžija

Oborina i oborinski režim u Hrvatskoj :: ponedjeljak, 12. prosinca 2016. u 13:00 sati u dvorani VI-A ... više

Promocija :: prosinac 2016.

Promocija magistara inženjera :: Petak, 02.12.2016. :: 10:00 i 12:00 sati :: Veliki amfiteatar Šumarskog fakulteta ... više

Poziv na studentsku tribinu :: Zaštita zdravlja studenata

Poziv na studentsku tribinu :: Zaštita zdravlja studenata

07. prosinca 2016. :: 14:00 sati :: dvorana VIB više

Radionica :: Izrada projektnih prijedloga: ERASMUS+ i Horizon 2020 programi

Radionica :: Izrada projektnih prijedloga: ERASMUS+ i Horizon 2020 programi

ponedjeljak, 05. prosinca 2016. :: 12:00 sati :: velika vijećnica ... više

Radionica projekta IUCLAND

Radionica projekta IUCLAND

Cooperation for innovation and the exchange of good practices :: 1. prosinca 2016. :: knjižnica Zavoda za melioracije ... više

Obrana doktorskog rada :: mr.sc. Predrag Ivanković

Biologija i taksonomija triju vrsta endemskih riba donje Neretve :: 5. prosinac 2016. :: 9:30 sati :: Velika vijećnica ... više

Škola za karijerni razvoj studenata: radionice za studente

Škola za karijerni razvoj studenata: radionice za studente

Rok za prijave je do 27. studenoga 2016 ... više

Predavanje :: prof.dr.sc. Janez Marušič, prof.emeritus

Krajobraz kao koncept (kroz povijest) :: petak, 25.11.2016. :: 10 sati :: dvorana IV / 56 ... više

Obrana teme doktorskog rada :: Tina Fazinić, dipl.ing.agr.

Identifikacija, raširenost i fenotipska varijabilnost gljiva uzročnika smeđe truleži (Monilinia spp.) na breskvi, nektarini i šljivi u Hrvatskoj :: 28.11.2016. :: 12:00 sati :: Mala vijećnica ... više

Agronomski fakultet odobrava 5 djelomičnih stipendija djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu za upis na MBA

Agronomski fakultet odobrava 5 djelomičnih stipendija djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu za upis na MBA

Agronomski fakultet odobrava 5 djelomičnih stipendija djelatnicima Sveučilišta u Zagrebu za upis na poslijediplomski sveučilišni studiju Poslovno upravljanje u agrobiznisu – MBA (Executive MBA Program in Agribusiness and Commerce) ... više

Izbor  za najboljeg mladog poljoprivrednika/ce za Hrvatsku

Izbor za najboljeg mladog poljoprivrednika/ce za Hrvatsku

Natječaj je otvoren od 21.11.2016. godine do 10.01.2017. godine ... više