Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Enhancement of Collaboration between Science, Industry and Farmers: Technology Transfer for Integrated Pest Management (IPM) in Sugar Beet as the Way to Improve Farmer's Income and Reduce Pesticide Use

Naziv natječaja: Science and Innovation Investment Fund Grant Scheme, EuropeAid/131920/M/ACT/HR

Izvor financiranja: IPA

Ukupna vrijednost: 508 964,88 EUR

Financirani iznos: 461 671,19 EUR

Početak provedbe: 15. 03. 2013.

Završetak provedbe: 15. 12. 2015.

Sažetak

Integrirana poljoprivredna proizvodnja (IPP) danas predstavlja standard u poljoprivrednoj proizvodnji koji će morati prihvatiti i naši poljoprivrednici. Ovaj vid proizvodnje osigurava očuvanje okoliša i proizvodnju hrane s manje rezidua pesticida. Osim velike društvene koristi koja se ogleda u zaštiti okoliša, proizvođači koji proizvode u sustavu IPP mogu ostvariti potpore iz agrookolišnih programa što može rezultirati povećanom dobiti u odnosu na konvencionalnu proizvodnju.
Proizvodnja po načelima IPP-a traži visoko motiviranog i educiranog poljoprivrednog proizvođača sposobnog da donose odluke o primjeni mjera zaštite temeljene na znanstvenim spoznajama i u skladu sa specifičnim agroekološkim uvjetima. Sve ovo moguće je ostvariti samo ako postoji uspješna metodologija za prijenos spoznaja do kojih se dolazi znanstveno istraživačkim radom u znanstvenim institucijama na poljoprivredna poduzeća i poljoprivredne proizvođače.
Znanstvenici s Agronomskog fakulteta u Zagrebu u suradnji sa kolegama s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku provode istraživanja koja imaju za cilj istražiti sve aspekte integrirane proizvodnje šećerne repe i iznaći moguća rješenja koja će implementirati u organiziranu proizvodnju šećerne repe na području Vukovarsko srijemske županije.
CILJ PROJEKTA
utvrditi najpovoljnije agrotehničke mjere i razviti strategiju za integriranu zaštitu šećerne repe od štetnih organizama koja osigurava visoke prinose, sprječava prenamnoženje štetnih organizama, smanjuje uporabu pesticide i minimizira štete.
razviti lokalno specifične tehnološke smjernice za integriranu proizvodnju šećerne repe.
pokrenuti i uspostaviti sustav edukacije koja se zasniva se na aktivnom sudjelovanju poljoprivrednika kroz škole u polju (FFS) sa svrhom da se omogući prehrambenoj industriji i proizvođačima razvoj i uvođenje lokalno prilagođene strategije integrirane zaštite šećerne repe od štetnih organizama.

Web stranica projekta: http://ipmrepa.agr.hr/

Voditelji

prof. dr. sc. Renata Bažok
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Maja Šćepanović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Božena Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Edyta Đermić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Darko Vončina
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Juran
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tanja Gotlin Čuljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Dinka Grubišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Zrinka Drmić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Lemić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Čačija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet