Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Unaprjeđenje ljudskog kapitala profesionalnim razvojem kroz istraživački program u fitomedicini

Naziv natječaja: Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

Izvor financiranja: Europski socijalni fond

Ukupna vrijednost: 1 579 635,00 HRK

Financirani iznos: 1 579 635,00 HRK

Početak provedbe: 29. 06. 2015.

Završetak provedbe: 29. 09. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Renata Bažok
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

dr. sc. Zrinka Drmić
Agronomski fakultet

Helena Virić Gašparić, mag. ing. agr.
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Maja Čačija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Darija Lemić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet