Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prenamjena pulpe buče kao onečišćivača okoliša u sirovinu za proizvodnju zelene energije

Naziv natječaja: Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji

Izvor financiranja: MZO

Ukupna vrijednost: 9 360,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2014.

Završetak provedbe: 31. 12. 2015.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet