Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Unaprjeđenje kvalitete i primjena HKO u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede

Naziv natječaja: ESF

Izvor financiranja: ESF

Početak provedbe: 01. 05. 2015.

Završetak provedbe: 01. 07. 2016.

Voditelji

prof. dr. sc. Ramona Franić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Tajana Krička
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Tomislav Treer, professor emeritus
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Zoran Grgić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Branka Šakić Bobić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Renata Bažok
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet