Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Pretvorba ostataka poljoprivredne proizvodnje i energetskih kultura u energiju i proizvode dodane vrijednosti – proizvodnja bioulja i biougljena

Naziv natječaja: Istraživački projekti

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 785 620,00 HRK

Financirani iznos: 785 620,00 HRK

Broj ugovora: I-2465-2014

Početak provedbe: 15. 10. 2014.

Sažetak

Biomasa je jedan od obećavajućih sirovina za proizvodnju obnovljivih izvora energije koji može biti djelomična zamjena za fosilna goriva. Uobičajene metode koje se primjenjuju za pretvorbu biomase u energetske svrhe su biokemijske i termokemijske metode. Piroliza je termokemijski postupak koji se provodi u odsutnosti kisika i iz kojeg možemo proizvoditi tri različita proizvoda: bioulje, biougljen i sintetski plin.Piroliza poljoprivrednih ostataka je jedan od značajnih tehnologija proizvodnje obnovljive izvora energije čiji je glavni cilj zamjena fosilnih goriva, a time i smanjenje globalnog zatopljenja. Za razliku od izravnog izgaranja, pirolizom se može proizvesti cijeli niz proizvoda sa većom dodanom vrijednošću. Bioulje ima ekološke prednosti kao čisto gorivo i uzrokuje manje zagađenja u odnosu na fosilna goriva, dok biougljen se može uz izgaranje i ostaviti na tlu kao poboljšivač tla.Na temelju navedenog, cilj ovog projekta je odrediti potencijal različitih vrsta ostataka biomase i ostatka iz poljoprivrede, a za potrebe proizvodnje bioulja i biougljena putem pirolize. Budući na proces pirolize značajno utječe vrsta sirovine proizvoda, specifični cilj predloženog projekta određivanje potencijala pirolize iz različitih sirovina biomase prikupljenih u dva klimatski različita područja, mediteranske i kontinentalne Hrvatske. Projekt će biti podijeljena u tri glavne faze, uključujući prikupljanje sirovina i karakterizacije biomase, piroliza biomase i dobivanje krajnjih proizvoda. To će pružiti detaljnu bazu podataka o optimalnim sirovinama iz poljoprivrede kao sirovinama za proizvodnju bioulja i biougljena.

Web stranica projekta: http://biomass.agr.hr/

Voditelji

prof. dr. sc. Tajana Krička
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Alan Antonović

Mateja Grubor, mag. ing. agr.
Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nikola Bilandžija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ana Matin
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Vanja Jurišić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Neven Voća
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet