Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Nove biopolimerne mikrokapsule za kontrolirano otpuštanje tvari za zaštitu/ishranu bilja

Naziv natječaja: Uspostavni istraživački projekti

Izvor financiranja: Hrvatska zaklada za znanost

Ukupna vrijednost: 383 000,00 HRK

Broj ugovora: UIP-2014-09-6462

Početak provedbe: 01. 09. 2015.

Završetak provedbe: 31. 08. 2018.

Sažetak

Mikrokapsule na bazi biopolimera s inkapsuliranim jednim bioaktivnim agensom imaju široku primjenu u poljoprivredi te su postale jedna od standardnih tehnika. Međutim, znanje o simultanoj inkapsulaciji biološkog i kemijskog agensa je prilično ograničeno. Glavni cilj ovog projekta je istražiti simultanu inkapsulaciju sredstava za zaštitu/ishranu bilja u biopolimerne mikrokapsule. Specifični ciljevi su: (i) istraživanje molekulskih međudjelovanja u sustavima s biopolimerima suprotnih naboja, (ii) istraživanje novih biopolimernih mikrokapsula, t.j. istraživanje međudjelovanja bioaktivnog agensa i sustava za isporuku, (iii) istraživanje optimalnih uvjeta za simultano inkapsuliranje biološkog i kemijskog agensa, (iv) laboratorijska istraživanja optimalnih formulacija mikrokapsula i (v) in vivo testiranje optimalnih formulacija mikrokapsula na salati i rajčici u konvencionalnom i hidroponskom uzgoju. Naša će nastojanja biti usmjerena na istraživanje kitozan/alginat mikrokapsula prikladnih za simultano inkapsuliranje bakra ili kalcija s Trichoderma viride. Predložena istraživanja su interdisciplinarna i provest će se na modelnim sustavima s biopolimerima suprotnih naboja. Istraživanja modelnih sustava, kod kojih je u velikoj mjeri smanjen broj varijabli, pomoći će objasniti međudjelovanja suprotno nabijenih biopolimera i bioaktivnih agensa i dati smjernice za izradu novih formulacija mikrokapsula. U istraživanjima će se koristiti velik broj različitih standardnih i modernih tehnika/metoda. Projekt je u biti fundamentalan, ali je od velike praktične važnosti jer će bolje razumijevanje međudjelovanja biopolimera i bioaktivnih agensa na molekulskoj razini poslužiti kao podloga za pripravu novih formulacija mikrokapsula za primjenu.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Marko Vinceković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Sanja Fabek Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivanka Žutić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Snježana Topolovec-Pintarić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nenad Jalšenjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marija Bujan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Edyta Đermić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet