Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Prag odluke za presijavanje kukuruza

Naziv natječaja: 178-0000000-0556

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Zlatko Svečnjak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Ana Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Klara Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet