Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Biljno-uzgojne mjere za poboljšanje kakvoće proizvoda iz ekološke poljoprivrede

Naziv natječaja: 178-0672345-2767

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 27 083,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ivica Kisić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Ivana Šestak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Milan Mesić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet