Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Tipizacija i inventarizacija genetskih obilježja goveda u Hrvatskoj

Naziv natječaja: 178-0790466-0398

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 330 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Ante Ivanković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Jelena Ramljak
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Miljenko Konjačić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Nikolina Kelava Ugarković
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet