Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Evaluacija i rajonizacija sorata šećerne repe u R. Hrvatskoj

Naziv natječaja: 178-0791843-0392

Izvor financiranja: MOZS

Ukupna vrijednost: 609 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Milan Pospišil
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Jasminka Butorac
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

dr. sc. Marina Brčić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet