Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Molekulsko prepoznavanje biljnih regulatora rasta

Naziv natječaja: 178-0982929-2259

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 283 329,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

izv. prof. dr. sc. Milan Šoškić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet