Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Bioraznolikost populacija samoniklog voća u Hrvatskoj

Naziv natječaja: 178-1191193-1943

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 258 668,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Boris Duralija
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Aleš Vokurka
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sandra Voća
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Dubravka Dujmović Purgar
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet