Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Razvoj metoda mikrorazmnožavanja i uvođenje u hortikulturu endemičnih perunika

Naziv natječaja: 178-1191193-2045

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Snježana Kereša
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Vesna Židovec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Anita Bošnjak Mihovilović
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Ines Han Dovedan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Marijana Barić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet