Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Horologija fitopatogenih gljiva na vrstama od posebne važnosti u flori Hrvatske

Naziv natječaja: 178-1191193-2764

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Tihomir Miličević
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

doc. dr. sc. Joško Kaliterna
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet