Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Hranidbeni potencijal krmnih kultura za prehranu divljači

Naziv natječaja: 178-1780458-0417

Izvor financiranja: MZOS

Ukupna vrijednost: 322 000,00 HRK

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Dubravko Maćešić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

izv. prof. dr. sc. Darko Uher
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Sanja Sikora
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet