Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Fenotipska i genetska povezanost za svojstva kakvoće trupa i tkiva kod svinja

Naziv natječaja: 178-1780460-0409

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Marija Đikić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

prof. dr. sc. Krešimir Salajpal
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Branko Liker
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Antun Kostelić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

prof. dr. sc. Alen Džidić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet