Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Mesne odlike hrvatskih pasmina ovaca

Naziv natječaja: 178-1780469-0396

Izvor financiranja: MZOS

Početak provedbe: 01. 01. 2007.

Završetak provedbe: 31. 12. 2013.

Voditelji

prof. dr. sc. Boro Mioč
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

Suradnici

Zdravk Barać

prof. dr. sc. Vesna Pavić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Ivan Vnučec
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ivan Širić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Zvonimir Prpić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ante Kasap
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

doc. dr. sc. Ana Kaić
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet

izv. prof. dr. sc. Marija Bujan
Sveučilište u Zagrebu Agronomski fakultet